Blog YÜK HÜCRESİ SEÇERKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR


 
KULLANIM YERİ VE AMACI

Yük hücresi veya dijital yük hücresi seçerken öncelikle ağırlık veya kuvvet ölçümü yapacağımız uygulamanın (tank tartımı, platform, baskül, kantar, bant-konveyör tartımı vb.) tespiti ve kullanım amacı net olarak belirlenmelidir.

KAPASİTE VE TİP

Belirlenen amaç doğrultusunda yük hücresi kapasitesi tonaj veya kg seçimi, kaç adet gerektiği ve uygun tipte (lama, baskı,  platform, S tipi vs.) yük hücresi modeli seçimi yapılmalıdır.

MONTAJ ŞEKLİ VE MONTAJ KİTİ

Yük hücresinin montajının yapılabilmesi için uygun montaj kitleri seçenekleri ve bağlantı seçenekleri değerlendirilmelidir.  Montaj kitleri titreşimleri sönümlemede etkin rol oynarlar.

ÇEVRE KOŞULLARI

Seçilen modelde gıda, kimya vb. sektörler için  korozyon direnci açısından dayanıklı, paslanmaz, patlamaya karşı korumalı (Ex-proof) ürün seçimleri göz önünde bulundurulmalıdır.

HASSASİYET SINIFI

Gerçekleştireceğimiz uygulamanın hassasiyetine uygun sınıfta yük hücresi seçimi yapılmalıdır(C1,C2,C3,C4. v.b).

YASAL METROLOJİK ŞARTLARA UYGUN SERTİFİKASYON

İhtiyaç olunan yük hücresinin  seçiminden sonra OIML (Uluslararası Yasal Metroloji Organizasyonuna) uygun sertifikasyon, CE belgesi ve akredite laboratuvarlarda yapılmış test raporuna sahip olması göz önünde bulundurulmalıdır.

GARANTİ ŞARTLARI

Alınacak ürünün garanti şartları ve ürün için firma tarafından verilen teknik servis ve destek hizmetleri göz önünde bulundurulmalıdır.

 

Anahtar Kelimeler: