ürünler yük hücreleri (load cells)

Kullanılacak yük hücresi adedini, tartı sisteminin gereksinimleri ve yapısı belirler. Mevcut yapının her bağlantı noktasında bir yük hücresi yerleştirmek en yaygın çözümdür. Mekanik denge açısından en ideali, yapıyı üç adet yük hücresiyle tartıya almaktır. Üç noktadan tartıya alınan yapı, her zaman kendini dengeleyip yükün eşit dağılmasını sağlar. Birden fazla yük hücresiyle tartıya alınan sistemlerde yükün eşit dağılmasını sağlamak için, yük hücrelerinin aynı yatay düzlemde olacak şekilde yerleştirilmesi ve yapının bükülmelere karşı korunması gerekmektedir.
Bazı durumlarda, tartıya alınacak yapıyı S tipi yük hücreleri kullanarak asmak daha dengeli bir çözüm getirir. Birden çok yük hücresi kullanıldığı uygulamalarda, yük hücrelerinin aynı kapasiteye ve aynı kazanca sahip olması çok önemlidir.

Esit 444 Tel