uygulamalar ve çözümler

Dozaj

Dozaj

Yeni bir ürün elde etmek için birden fazla malzemenin tartılarak belirlenen oranlarda dozajlanması Esit dozaj sistemleriyle mümkün olabilmektedir Reçetesi tartı ile oluşturulan tüm ürünlerin imalatı Esit dozaj sistemleri ile hızlı ve kaliteli olarak yapılabilmektedir...
devamı için tıklayınız

Explosion Proof

Explosion Proof

Tartı aletlerinde kullanılan elektronik cihazların yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı gazların bulunduğu ortamda emniyetli olarak kullanılmasını sağlayan yapıda olması gerekir Özellikle kimya ve petrokimya sektöründe ex-proof cihazlar ön plana çıkmaktadır...
devamı için tıklayınız

Sürekli Dozaj

Sürekli Dozaj

Birden çok otomatik tartı aleti ile ölçülerek taşınan dökme veya akışkan malzemelerin debisinin sürekli ölçülerek yeni bir karışım elde edilmesini sağlayan sistemlerdir Esit Sürekli Dozaj Sistemleri ile hızlı ve kaliteli üretim yapılır...
devamı için tıklayınız

Üretim Hattı Kontrolü

Üretim Hattı Kontrolü

Üretimin belirli aşamalarında tartı bilgilerinin bilgisayar sistemine aktarılması ile üretim kontrol altına alınabilir Bu suretle ürünün hammadde halinden son şekline kadar geçirdiği aşamalar değerlendirilir...
devamı için tıklayınız

Araç Üzerinde Tartma

Araç Üzerinde Tartma

Tanker, kamyon, TIR gibi yük taşıyan araçların kasasına uygulanan elektronik tartı sistemi ile aracın Esit üstündeki yükü tartmayı sağlayan sistemdir Satıcılardan mal toplamak veya müşterilere dağıtmak üzere çalışan taşıtların işlem anında tartı yapmasını sağlar...
devamı için tıklayınız

Otomatik Tanıma Sistemleri

Otomatik Tanıma Sistemleri

Tartılan malı veya aracı elektronik cihazlar vasıtasıyla otomatik olarak tanıyan sistemlerdir Tanıma şekli işin yapısına ve işletmelerin ihtiyaçlarına göre değişebilmektedir...
devamı için tıklayınız

Kuvvet Test Makineleri

Kuvvet Test Makineleri

Çekme, koparma, darbe, kırma testleri için tasarlanan makinelere, yük hücresi ve kontrol cihazından oluşan bir tartı setinin aplikasyonu ile testler tam elektronik olarak yapılabilir Tartı sistemi; test makinesinde kuvvetin uygulama (baskı, çekme, kesme) şekline göre ve uygun kapasitede seçilen bir yük hücresi, yük hücresinin makineye aplikasyonu için montaj parçaları ve test sırasında ölçümü yapacak bir ağırlık indikatör ve kontrol cihazından oluşur...
devamı için tıklayınız

Tank Tartı Sistemleri

Tank Tartı Sistemleri

Tank Tartı Sistemleri; tank, silo, bunker ve mikser içindeki malları tartarak ölçen sistemlerdir Tanklara elektronik tartı uygulaması yapılarak içindeki mal miktarları ölçülebildiği gibi uzaktan izlenebilmekte, istenilen miktarlarda mal doldurulup boşaltılabilmektedir...
devamı için tıklayınız

Taşıt Kantarları Otomasyonu

Taşıt Kantarları Otomasyonu

Aynı sistem içinde bulunan birden çok kantarın birlikte çalışmasını ve bir merkezden kontrol edilmesini sağlayan sistemdir Taşıt kantarları kullanımında yoğun trafiği olan fabrikalarda işlerin hızlı ve güvenilir şekilde yürütülebilmesi için bir bilgisayar sistemi oluşturularak boş-dolu tartılarının farklı kantarlarda yapılması sağlanabilir, otomatik tanıma sistemleri ile desteklenebilir, otomatik dolum yapılabilir...
devamı için tıklayınız

Aşırı Yük Kontrolü

Aşırı Yük Kontrolü

Asansör ve vinç gibi yükü havaya kaldırarak taşıyan makinelerde güvenlik açısından aşırı yük kontrolü yapılması gereklidir Bu makinelerde yük hücresi ve kontrol cihazından oluşan bir tartı sistemi kullanılarak ile tam elektronik aşırı yük kontrolü yapılabilir...
devamı için tıklayınız

Müşteriye Özel Ürünler

Müşteriye Özel Ürünler

Esit fabrikasında seri ve programlı olarak üretilen standart ürünlerine benzer niteliklerde belirli bir müşterinin istekleri doğrultusunda üretilen yeni ürünlerdir Müşteriye özel ürünler, bir yük hücresi, indikatör, aksesuar, yazılım veya tartı aleti olabilir...
devamı için tıklayınız

Kuvvet Standardı/Kalibrasyon Makineleri

Kuvvet Standardı/Kalibrasyon Makineleri

Kuvvet standardı/kalibrasyon makinesi ISO 376 veya ASTM E74 standardına veya benzer uluslararsı standartlara uygun olarak kuvvet ölçme cihazlarının (kuvvet dönüştürücü, yük hücresi, dinamometre, kuvvet sensörü, ölçme halkası vs) çekme ve basma yönünde kalibrasyonunun yapılmasında referans standard olarak kullanılır Ayrıca OIML R60 tavsiyelerine göre yük hücrelerinin tip onay testleri için kullanılmaktadır...
devamı için tıklayınız