uygulamalar


Çözümler Müşteriye Özel Ürünler


Müşteriye Özel Ürünler
Esit fabrikasında seri ve programlı olarak üretilen standart ürünlerine benzer niteliklerde belirli bir müşterinin istekleri doğrultusunda üretilen yeni ürünlerdir. Müşteriye özel ürünler, bir yük hücresi, indikatör, aksesuar, yazılım veya tartı aleti olabilir. Bu ürünler, müşteri ile yapılan anlaşma doğrultusunda sadece o müşteriye satılabilir. Genellikle yaptığı işte ağırlık, güç, tork ölçme fonksiyonu bulunan makinelerde özel yük hücreleri, ölçme cihazları veya yazılımlar gerekebilmektedir. Burada makinenin yaptığı işin önemi, büyüklüğü veya adedinin çokluğu fiyatın ekonomik oluşunda rol oynar.
Esit Müşteriye Özel Ürünler
Esit 444 Tel