uygulamalar


Çözümler Tank Tartı Sistemleri


Tank Tartı Sistemleri
Tank Tartı Sistemleri; tank, silo, bunker ve mikser içindeki malları tartarak ölçen sistemlerdir. Tanklara elektronik tartı uygulaması yapılarak içindeki mal miktarları ölçülebildiği gibi uzaktan izlenebilmekte, istenilen miktarlarda mal doldurulup boşaltılabilmektedir. Sistem, tankın durumuna (silindir, köşeli, yatay, dikey gibi) ve ayak sayısına göre ve uygun kapasitede seçilen yük hücreleri, yük hücrelerinin aplikasyonu için montaj parçaları ve ölçümü yapacak bir ağırlık indikatöründen oluşur. Tanklarda kullanılan Esit indikatör ve kontrol cihazlarının diğer endüstriyel cihazlara ve bilgisayarlara bağlanabilme özellikleri vardır. Tankların doğru tartılabilmesi için yük hücreleri üzerinde hiçbir yere temas etmeden durması ve giriş çıkış boru bağlantılarının esnek elemanlar ile tartıyı etkilemeyecek şekilde yapılması gerekir. Silindirik tanklarda 3, dörtgen tanklarda 4 adet ayak olması tercih edilir, tank yapısının buna izin vermediği durumlarda 12 adede kadar ayağı olabilir. Tankın tartılmasında kullanılacak yük hücrelerinin kapasitelerinin belirlenebilmesi için; tankın bir ayağına gelen yük hesabının yapılabilmesi gerekmektedir. Bu sebeple tankın gövde malzemesi, boş ağırlığı, tanka konulacak maksimum ağırlığı ve rüzgar etkisi durumunun bilinmesi gerekir. Sistemin yapısına ve dış etkenlere göre tank tartı sistemlerinde 1/700 ile 1/3000 arasında doğruluk sınıfında ölçüm yapılmaktadır. Tank tartı sisteminden alınacak bilgi, hemen tank yanına monte edilecek göstergeden dijital olarak izlenebilir, 0 – 10V / 4- 20mA analog çıkış veya dijital bilgiye çevrilerek uzak bir noktaya transfer edilebilir. Tank Tartı Sistemleri gerektiğinde proje bazında oluşturulmaktadır. Esit’in kendi bünyesinde bulunan güçlü Ar-Ge kadrosunun oluşturduğu projeler, yine Esit fabrikalarında yapılan üretimle hayat bulmaktadır. Sistemlerde Esit’in ağır hizmete koşullarına uygun endüstriyel tartı aletleri ve tartı malzemeleri ile birlikte piyasadaki en kaliteli donanım kullanılmaktadır.
Esit Tank Tartı Sistemleri
Esit 444 Tel