uygulamalar


Çözümler Kuvvet Test Makineleri


Dozaj

Yeni bir ürün elde etmek için birden fazla malzemenin tartılarak belirlenen oranlarda dozajlanması Esit dozaj sistemleriyle mümkün olabilmektedir. Reçetesi tartı ile oluşturulan tüm ürünlerin imalatı Esit dozaj sistemleri ile hızlı ve kaliteli olarak yapılabilmektedir. Çoğunlukla gıda, hazır beton, kimya ve demir çelik endüstrisinde dozaj sistemleri kullanılır. Dozaj sistemleri proje bazında oluşturulmaktadır. Esit’in kendi bünyesinde bulunan güçlü Ar-Ge kadrosunun oluşturduğu projeler, yine Esit fabrikalarında yapılan üretimle hayat bulmaktadır. Sistemlerde Esit’in ağır hizmet koşullarına uygun endüstriyel tartı aletleri ve tartı malzemeleri ile birlikte piyasadaki en kaliteli donanım kullanılmaktadır.

Esit Kuvvet Test Makineleri

Explosion Proof

Tartı aletlerinde kullanılan elektronik cihazların yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı gazların bulunduğu ortamda emniyetli olarak kullanılmasını sağlayan yapıda olması gerekir. Özellikle kimya ve petrokimya sektöründe ex-proof cihazlar ön plana çıkmaktadır. Esit, sertifikalı ex-proof indikatör, bağlantı kutuları, yük hücreleri ve diğer tartı aletleri, kimya ve petrokimya tesislerinde başarı ile kullanılmaktadır. Ayrıca bu sektörlere üretim yapan makine imalatçıları da Esit ex-proof ürünlerini kullanmaktadırlar.
Esit Kuvvet Test Makineleri

Sürekli Dozaj

Birden çok otomatik tartı aleti ile ölçülerek taşınan dökme veya akışkan malzemelerin debisinin sürekli ölçülerek yeni bir karışım elde edilmesini sağlayan sistemlerdir. Esit Sürekli Dozaj Sistemleri ile hızlı ve kaliteli üretim yapılır. Çimento ve madencilik sektörlerinde kullanılır. Sürekli Dozaj Sistemleri proje bazında oluşturulmaktadır. Esit’in kendi bünyesinde bulunan güçlü Ar-Ge kadrosunun oluşturduğu projeler, yine Esit fabrikalarında yapılan üretimle hayat bulmaktadır. Sistemlerde Esit’in ağır hizmet koşullarına uygun endüstriyel tartı aletleri ve tartı malzemeleri ile birlikte piyasadaki en kaliteli donanım kullanılmaktadır.
Esit Kuvvet Test Makineleri

Üretim Hattı Kontrolü

Üretimin belirli aşamalarında tartı bilgilerinin bilgisayar sistemine aktarılması ile üretim kontrol altına alınabilir. Bu suretle ürünün hammadde halinden son şekline kadar geçirdiği aşamalar değerlendirilir. Sonuç olarak bilgisayardan alınan raporlar doğrultusunda üretime yön verilebilir. Üretim Hattı Kontrolü proje bazında oluşturulmaktadır. Esit’in kendi bünyesinde bulunan güçlü Ar-Ge kadrosunun oluşturduğu projeler, yine Esit fabrikalarında yapılan üretimle hayat bulmaktadır. Sistemlerde Esit’in ağır hizmet koşullarına uygun endüstriyel tartı aletleri ve tartı malzemeleri ile birlikte piyasadaki en kaliteli donanım kullanılmaktadır.
Esit Kuvvet Test Makineleri

Araç Üzerinde Tartma

Tanker, kamyon, TIR gibi yük taşıyan araçların kasasına uygulanan elektronik tartı sistemi ile aracın Esit üstündeki yükü tartmayı sağlayan sistemdir. Satıcılardan mal toplamak veya müşterilere dağıtmak üzere çalışan taşıtların işlem anında tartı yapmasını sağlar. Malın yüklendiği veya boşaltıldığı anda bir tartı aleti kullanma ihtiyacını ortadan kaldırdığı için kullanıcılara çok büyük kolaylıklar sağlar. Araç Üzerinde Tartma proje bazında oluşturulmaktadır. Tartı sisteminin uygulanacağı aracın kasasına göre özel tasarlanan sistem, Esit fabrikalarında üretilerek monte edilmektedir. Sistemlerde Esit’in ağır hizmet koşullarına uygun endüstriyel tartı aletleri ve tartı malzemeleri kullanılmaktadır.
Esit Kuvvet Test Makineleri

Otomatik Tanıma Sistemleri

Tartılan malı veya aracı elektronik cihazlar vasıtasıyla otomatik olarak tanıyan sistemlerdir. Tanıma şekli işin yapısına ve işletmelerin ihtiyaçlarına göre değişebilmektedir. Otomatik tanıma için genellikle barkod, dokunmalı anahtar, manyetik kart, çipli kart, radyo frekanslı vericiler veya kameralar kullanılmaktadır. Tartılan malzemenin tanınması ile birlikte tartı bilgileri seri bir şekilde otomatik olarak bilgisayar sistemine aktarılır. Tartma sırasında insan müdahalesi söz konusu olmadığı için zamandan tasarruf edilirken güvenilir bir tartma ortamı da sağlanmış olur. Otomatik Tanıma Sistemleri proje bazında oluşturulmaktadır. Esit’in kendi bünyesinde bulunan güçlü Ar-Ge kadrosunun oluşturduğu projeler, yine Esit fabrikalarında yapılan üretimle hayat bulmaktadır. Sistemlerde Esit’in ağır hizmet koşullarına uygun endüstriyel tartı aletleri ve tartı malzemeleri ile birlikte piyasadaki en kaliteli donanım kullanılmaktadır.
Esit Kuvvet Test Makineleri

Kuvvet Test Makineleri

Çekme, koparma, darbe, kırma testleri için tasarlanan makinelere, yük hücresi ve kontrol cihazından oluşan bir tartı setinin aplikasyonu ile testler tam elektronik olarak yapılabilir. Tartı sistemi; test makinesinde kuvvetin uygulama (baskı, çekme, kesme) şekline göre ve uygun kapasitede seçilen bir yük hücresi, yük hücresinin makineye aplikasyonu için montaj parçaları ve test sırasında ölçümü yapacak bir ağırlık indikatör ve kontrol cihazından oluşur. Test makinelerinde kullanılan Esit kontrol cihazlarının kopma-kırılma noktalarını gösterme özellikleri vardır. Test sistemlerine ayrıca eklenen diğer ölçme aletleri (uzunluk, sıcaklık vb.) ve bilgisayar ile kontrol tamamen otomatik hale getirilebilmekte grafikler çıkartılabilmektedir. Kuvvet Test Makinelerine uygulanan tartı sistemleri proje bazında oluşturulmaktadır. Esit’in kendi bünyesinde bulunan güçlü Ar-Ge kadrosunun oluşturduğu projeler, yine Esit fabrikalarında yapılan üretimle hayat bulmaktadır. Sistemlerde Esit’in ağır hizmete koşullarına uygun endüstriyel tartı aletleri ve tartı malzemeleri ile birlikte piyasadaki en kaliteli donanım kullanılmaktadır.
Esit Kuvvet Test Makineleri

Tank Tartı Sistemleri

Tank Tartı Sistemleri; tank, silo, bunker ve mikser içindeki malları tartarak ölçen sistemlerdir. Tanklara elektronik tartı uygulaması yapılarak içindeki mal miktarları ölçülebildiği gibi uzaktan izlenebilmekte, istenilen miktarlarda mal doldurulup boşaltılabilmektedir. Sistem, tankın durumuna (silindir, köşeli, yatay, dikey gibi) ve ayak sayısına göre ve uygun kapasitede seçilen yük hücreleri, yük hücrelerinin aplikasyonu için montaj parçaları ve ölçümü yapacak bir ağırlık indikatöründen oluşur. Tanklarda kullanılan Esit indikatör ve kontrol cihazlarının diğer endüstriyel cihazlara ve bilgisayarlara bağlanabilme özellikleri vardır. Tankların doğru tartılabilmesi için yük hücreleri üzerinde hiçbir yere temas etmeden durması ve giriş çıkış boru bağlantılarının esnek elemanlar ile tartıyı etkilemeyecek şekilde yapılması gerekir. Silindirik tanklarda 3, dörtgen tanklarda 4 adet ayak olması tercih edilir, tank yapısının buna izin vermediği durumlarda 12 adede kadar ayağı olabilir. Tankın tartılmasında kullanılacak yük hücrelerinin kapasitelerinin belirlenebilmesi için; tankın bir ayağına gelen yük hesabının yapılabilmesi gerekmektedir. Bu sebeple tankın gövde malzemesi, boş ağırlığı, tanka konulacak maksimum ağırlığı ve rüzgar etkisi durumunun bilinmesi gerekir. Sistemin yapısına ve dış etkenlere göre tank tartı sistemlerinde 1/700 ile 1/3000 arasında doğruluk sınıfında ölçüm yapılmaktadır. Tank tartı sisteminden alınacak bilgi, hemen tank yanına monte edilecek göstergeden dijital olarak izlenebilir, 0 – 10V / 4- 20mA analog çıkış veya dijital bilgiye çevrilerek uzak bir noktaya transfer edilebilir. Tank Tartı Sistemleri gerektiğinde proje bazında oluşturulmaktadır. Esit’in kendi bünyesinde bulunan güçlü Ar-Ge kadrosunun oluşturduğu projeler, yine Esit fabrikalarında yapılan üretimle hayat bulmaktadır. Sistemlerde Esit’in ağır hizmete koşullarına uygun endüstriyel tartı aletleri ve tartı malzemeleri ile birlikte piyasadaki en kaliteli donanım kullanılmaktadır.
Esit Kuvvet Test Makineleri

Taşıt Kantarları Otomasyonu

Aynı sistem içinde bulunan birden çok kantarın birlikte çalışmasını ve bir merkezden kontrol edilmesini sağlayan sistemdir. Taşıt kantarları kullanımında yoğun trafiği olan fabrikalarda işlerin hızlı ve güvenilir şekilde yürütülebilmesi için bir bilgisayar sistemi oluşturularak boş-dolu tartılarının farklı kantarlarda yapılması sağlanabilir, otomatik tanıma sistemleri ile desteklenebilir, otomatik dolum yapılabilir. Taşıt Kantarları Otomasyonu proje bazında oluşturulmaktadır. Esit’in kendi bünyesinde bulunan güçlü Ar-Ge kadrosunun oluşturduğu projeler, yine Esit fabrikalarında yapılan üretimle hayat bulmaktadır. Sistemlerde Esit’in ağır hizmete koşullarına uygun endüstriyel tartı aletleri ve tartı malzemeleri ile birlikte piyasadaki en kaliteli donanım kullanılmaktadır.
Esit Kuvvet Test Makineleri

Aşırı Yük Kontrolü

Asansör ve vinç gibi yükü havaya kaldırarak taşıyan makinelerde güvenlik açısından aşırı yük kontrolü yapılması gereklidir. Bu makinelerde yük hücresi ve kontrol cihazından oluşan bir tartı sistemi kullanılarak ile tam elektronik aşırı yük kontrolü yapılabilir. Tartı sistemi kuvvetin uygulama şekline ve kapasiteye göre seçilen yük hücresi, montaj parçaları ve ağırlık kontrol cihazından oluşur. Aşırı yük kontrolünde kullanılan Esit kontrol cihazlarının yüklenen ağırlığı gösterme özelliği ile birlikte aşırı yük tespit edildiğinde başka bir aleti çalıştırma veya makineyi otomatik olarak durdurma özellikleri de vardır.
Esit Kuvvet Test Makineleri

Müşteriye Özel Ürünler

Esit fabrikasında seri ve programlı olarak üretilen standart ürünlerine benzer niteliklerde belirli bir müşterinin istekleri doğrultusunda üretilen yeni ürünlerdir. Müşteriye özel ürünler, bir yük hücresi, indikatör, aksesuar, yazılım veya tartı aleti olabilir. Bu ürünler, müşteri ile yapılan anlaşma doğrultusunda sadece o müşteriye satılabilir. Genellikle yaptığı işte ağırlık, güç, tork ölçme fonksiyonu bulunan makinelerde özel yük hücreleri, ölçme cihazları veya yazılımlar gerekebilmektedir. Burada makinenin yaptığı işin önemi, büyüklüğü veya adedinin çokluğu fiyatın ekonomik oluşunda rol oynar.
Esit Kuvvet Test Makineleri

Kuvvet Standardı/Kalibrasyon Makineleri

Kuvvet standardı/kalibrasyon makinesi ISO 376 veya ASTM E74 standardına veya benzer uluslararsı standartlara uygun olarak kuvvet ölçme cihazlarının (kuvvet dönüştürücü, yük hücresi, dinamometre, kuvvet sensörü, ölçme halkası vs) çekme ve basma yönünde kalibrasyonunun yapılmasında referans standard olarak kullanılır. Ayrıca OIML R60 tavsiyelerine göre yük hücrelerinin tip onay testleri için kullanılmaktadır.
Esit Kuvvet Test Makineleri