ürünler taşıt kantarları

Esit elektronik kantar otomasyon sistemleri kamyon ve taşıt kantarlarının operatörsüz olarak, tamamen bilgisayar kontrollü tam otomatik çalışmasını sağlayan, dış müdahalelere karşı korumalı taşıt kantarı otomasyonudur. Sistem tekli olabileceği gibi birbiri ile entegre birden çok taşıt kantarından da oluşabilir. Sistemin taşıtları otomatik tanıma şekli işin yapısına ve işletmelerin ihtiyaçlarına göre değişmekte olup genellikle RFID tag veya kartlar kullanılmaktadır. Taşıtlar kantar giriş ve çıkışındaki trafik ışığı ve mesaj panelleri ile bilgilendirilir ve yönlendirilir. Tartılan malzemenin tanınması ile birlikte tartı bilgileri seri bir şekilde otomatik olarak bilgisayar sistemine aktarılır. E-OKS sistemimiz öncelikli olarak iş sürekliliğinin sağlanması ve veri güvenliğinin korunmasına hizmet eder. Sistemimiz herhangi bir arıza durumunda kesintisiz çalışmaya devam etme teknolojisine sahiptir. Esit’in kendi bünyesinde bulunan güçlü Ar-Ge kadrosunun oluşturduğu yazılımlar piyasadaki en kaliteli donanımlarla kullanılmaktadır. Taşıt Kantarı Otomasyonu kapsamında aşağıdaki sistemler taşıt kantarına entegre edilmekte, otomatik çalışabilmekte bu sayede kantar operatörlü veya operatörsüz olarak kullanılabilmektedir. Kamera sistemi, sinyalizasyon sistemi (trafik lambaları), mekanik (kollu) bariyer sistemi, optik bariyer sistemi, mesaj paneli, taşıt tanıma sistemi (hgs, kart, e-plaka, Tag, kameralı plaka tanıma), yerel network ağından veya uzaktan erişim. (raporlama ve data transferi), yazılım entegrasyonu (SAP, IFS, ERP vb.), E-oks operatörsüz kantar sistemidir.

Esit 444 Tel