sektörler

Çimento/İnşaat

Çimento fabrikalarında ana giriş ve çıkışta, hammadde güzergâhında ve silo altlarında Esit taşıt kantarları kullanılarak fabrikaya giren ve çıkan mallar kontrol altına alınır. Yoğun trafiği olan fabrikalarda işlerin hızlı, düzenli ve güvenli olarak yürütülmesi için Esit’in özel olarak geliştirdiği otomatik tanıma sistemleri ve taşıt kantarları otomasyon çözümleri kullanılmaktadır.  

Üretim hatlarında Esit otomatik tartı aletleri kullanılarak işletmede hızlı ve kaliteli üretim sağlanırken ekonomik açıdan önemli avantajlar elde edilir. Üretimin belirli aşamalarında malın taşınma şekline göre kullanılan bantlı kantarlar, akış kantarları ve sürekli dozaj sistemleri kullanılarak mal taşınırken tartılabilir veya sürekli istenilen aynı miktarda akıtılabilir. Üretimin son aşamasında çimento torbaları depoya gönderilmeden önce bant üzerinde bantlı kontrol kantarı ile tartılarak eksik fazla olanlar ayrılabilir.

Hazır Beton Fabrikaları

Hazır beton fabrikalarında hammadde girişi ve ürün çıkışı tamamen taşıt kantarları ile kontrol edilmektedir. Hazır beton üretiminde dozaj ve  tank tartı sistemleri Esit tarafından üretilmektedir.

 

İnşaat ve Hafriyat

Büyük yol ve yapı inşaatlarında inşaat alanına giren malzemenin kontrolünde, yapılan hafriyatın ölçülmesinde taşıt kantarlarının önemli bir yeri vardır. Yoğun trafiği olan şantiyelerde işlerin hızlı, düzenli ve güvenli olarak yürütülmesi için Esit’in özel olarak geliştirdiği otomatik tanıma sistemleri ve taşı kantarları otomasyon çözümleri kullanılmaktadır.  

Esit tartı aletleri tamamen elektronik kontrollüdür, dışarıdan müdahaleye karşı korunmuştur. Esit tartı aletlerinin diğer endüstriyel elektronik cihazlarla ve bilgisayar sistemleriyle haberleşebilecek altyapısı vardır, bu sayede tartı bilgilerinin fabrika merkezi sistemlerine aktarılması mümkündür.

Esit Çimento ve İnşaat 

Kimya/Petrokimya

Fabrikalarda mal dolaşımının tartılarak yapılması günümüzün en güvenilir kontrol sistemidir. Kimya maddeleri özellikleri sebebiyle tartılarak kontrol edilmesi gereken ürünlerdir. Hammadde girişinden başlayarak üretimin gerekli tüm aşamalarında ve depolarda çeşitli tartı aletleri kullanılmalıdır.  

Ana giriş ve çıkışta taşıt kantarları, depolarda basküller, palet baskülleri, tartılı transpalet kullanılarak fabrikaya giren ve çıkan mallar kontrol altına alınabilir.  

Esit tartı aletleri tamamen elektronik kontrollüdür, dışarıdan müdahaleye karşı korunmuştur. Esit tartı aletlerinin diğer endüstriyel elektronik cihazlarla ve bilgisayar sistemleriyle haberleşebilecek altyapısı vardır, bu sayede tartı bilgilerinin fabrika merkezi sistemlerine aktarılması mümkündür.

Otomatik Uygulamalar

Üretim hatlarında Esit otomatik tartı aletleri kullanılarak işletmede hızlı ve kaliteli üretim sağlanırken ekonomik açıdan önemli avantajlar elde edilir. Üretimin belirli aşamalarında malın taşınma şekline göre bantlı kantarlar veya akış kantarları kullanılarak mal taşınırken tartılabilir veya sürekli istenilen aynı miktarda akıtılabilir. Üretimin son aşamasında torbalama kantarları ile mallar otomatik olarak torbalara doldurabilir; torbalanmış ve paketlenmiş ambalajlar depoya gönderilmeden önce bant üzerinde bantlı kontrol kantarı ile tartılarak eksik/fazla olanlar ayrılabilir.

Çözümler

Esit, kimya sektörü için ağırlık ölçemeye dayalı müşteriye özel çözümler üretmektedir.  

Tank Tartı Sistemleri: Tank veya mikser içinde saklanan malları tartarak ölçen sistemdir. Tankların içindeki mal miktarları uzaktan izlenebilir, tanklara istenilen miktarlarda mal doldurulabilir veya boşaltılabilir.  

Dozaj: Tanklardan ve diğer otomatik tartı aletlerinden belirlenmiş miktarlarda alınacak mallarla otomatik olarak yeni bir karışım mal yapılmasıdır.  

Üretim Hattı Kontrolü: Üretim yapılan yerlerde belirli aşamalarda tartı bilgilerinin otomatik olarak bilgisayar sistemine aktarılması, bilgisayardan istatistiksel raporlar alınmasıdır.  

Patlamaya Karşı Koruma (Explosion Proof): Tartı aletlerinde kullanılan elektronik cihazların yanıcı, parlayıcı, patlayıcı gazların bulunduğu ortamda emniyetli olarak kullanılmasını sağlayan yapıda olmasıdır.

 

Esit Elektrink Kimya ve Petrokimya

İlgili Ürünler İlgili Çözümler
Endüstriyel Basküller Dozaj
Kantar Üretim Hattı Kontrolü
BS Bant Kantarı Tank Tartı Sistemleri
BF Torbalama Kantarı Explosion Proof

Gıda

Fabrikalarda mal dolaşımının tartılarak yapılması günümüzün en güvenilir kontrol sistemidir. Gıda maddeleri özellikleri sebebiyle tartılarak kontrol edilmesi gereken ürünlerdir. Hammadde girişinden başlayarak üretimin gerekli tüm aşamalarında ve depolarda çeşitli tartı aletleri kullanılmalıdır.  

Ana giriş ve çıkışta taşıt kantarları, depolarda basküller, palet baskülleri, tartılı transpalet ve monoray basküller kullanılarak fabrikaya giren ve çıkan mallar kontrol altına alınabilir.  

Esit tartı aletleri tamamen elektronik kontrollüdür, dışarıdan müdahaleye karşı korunmuştur. Esit tartı aletlerinin diğer endüstriyel elektronik cihazlarla ve bilgisayar sistemleriyle haberleşebilecek altyapısı vardır, bu sayede tartı bilgilerinin fabrika merkezi sistemlerine aktarılması mümkündür.

Otomatik Uygulamalar

Üretim hatlarında Esit otomatik tartı aletleri kullanılarak işletmede hızlı ve kaliteli üretim sağlanırken ekonomik açıdan önemli avantajlar elde edilir. Üretimin belirli aşamalarında malın taşınma şekline göre bantlı kantarlar veya akış kantarları kullanılarak mal taşınırken tartılabilir veya sürekli istenilen aynı miktarda akıtılabilir. Üretimin son aşamasında torbalama kantarları ile mallar otomatik olarak torbalara doldurabilir; torbalanmış ve paketlenmiş ambalajlar depoya gönderilmeden önce bant üzerinde bantlı kontrol kantarı ile tartılarak eksik/fazla olanlar ayrılabilir.

Çözümler

Esit, gıda sektörü için ağırlık ölçemeye dayalı müşteriye özel çözümler üretmektedir.  

Tank Tartı Sistemleri: Tank içinde saklanan katı veya sıvı mallar tartılabilir, tankların içindeki mal miktarları uzaktan izlenebilir, tanklara istenilen miktarlarda mal doldurulabilir veya boşaltılabilir.  

Dozaj: Tanklardan ve/veya diğer otomatik tartı aletlerinden istenilen miktarlarda alınacak mallarla otomatik olarak yeni bir karışım yapılmasıdır.  

Üretim Hattı Kontrolü: Hammadde girişinden başlayarak üretim hattı ve depolamaya kadar tüm aşamalarda tartı bilgilerinin otomatik olarak bilgisayar sistemine aktarılması, bilgisayardan istatistiksel raporlar alınmasıdır. 

Esit elektronik Gıda sektörü

İlgili Ürünler İlgili Çözümler
Endüstriyel Basküller Dozaj
Kantar Üretim Hattı Kontrolü
BS Bant Kantarı Tank Tartı Sistemleri
BF Torbalama Kantarı  

Madencilik

Maden, kömür, taş ocaklarında ve büyük çaplı hafriyat işlerinde Esit taşıt kantarları kullanılarak çıkarılan mallar kontrol altına alınır. Madencilik sektöründe mal dolaşımının tartılarak yapılması günümüzün en güvenilir kontrol sistemidir.  

Esit tartı aletleri tamamen elektronik kontrollüdür, dışarıdan müdahaleye karşı korunmuştur. Esit tartı aletlerinin diğer endüstriyel elektronik cihazlarla ve bilgisayar sistemleriyle haberleşebilecek altyapısı vardır, bu sayede tartı bilgilerinin fabrika merkezi sistemlerine aktarılması mümkündür.

Otomatik Uygulamalar  

Maden ocaklarından çıkartılan malın konveyör bantlarıyla taşındığı yerlerde bantlı kantarlar kullanılarak taşınan malın miktarı ölçülebilir.  

Çözümler  

Maden ocaklarından çıkarılan malın müteahhit vasıtasıyla taşındığı işlerde işlerin hızlı, düzenli ve güvenli olarak yürütülmesi için Esit’in özel olarak geliştirdiği çözümler vardır.  

Taşıt Kantarları Otomasyonu: Aynı sistem içinde bulunan birden çok kantarın birlikte çalışmasını sağlayan ve bir merkezden kontrol edilebilen sistemdir.  

Otomatik Tanıma Sistemleri: Tartılan malı veya aracı elektronik cihazlar vasıtasıyla otomatik olarak tanıyan sistemlerdir.  

Sürekli Dozaj: Dökme veya akışkan malzemelerin debisinin sürekli ölçülerek yeni bir karışım elde edilmesini sağlayan sistemlerdir.

Esit Elektronik Madencilik

İlgili Ürünler İlgili Çözümler
Kantar Sürekli Dozaj
BS Bant Kantarı Otomatik Tanıma Sistemleri
  Taşıt Kantarları Otomasyonu

Makine

Esit yük hücreleri, yük hücresi montaj kitleri, indikatörler,kontrol cihazları ve aksesuarları ağırlık ve kuvvet ölçümü içeren çeşitli makinelerde yardımcı ürün olarak kullanılırlar. Bu makinelere örnek olarak ambalaj makinelerini, test makinelerini, ağırlık ölçebilen taşıma makinelerini, beton tesislerini, asfalt tesislerini ve yem üretim tesislerini verebiliriz. Esit tartı malzemeleri kullanılarak üretilen makine ve sistemler, Esit’in bilinir yüksek kalitesi, teknik destek gücü, bol yedek parça ve tamir servis olanakları sayesinde tercih edilirler.  

Esit tartı aletleri tamamen elektronik kontrollüdür, dışarıdan müdahaleye karşı korunmuştur. Esit tartı aletlerinin diğer endüstriyel elektronik cihazlarla ve bilgisayar sistemleriyle haberleşebilecek altyapısı vardır, bu sayede tartı bilgilerinin fabrika merkezi sistemlerine aktarılması mümkündür.  

Çözümler  

Alev Sızdırmazlık (Explosion Proof): Tartı aletlerinde kullanılan elektronik cihazların yanıcı, parlayıcı, patlayıcı gazların bulunduğu ortamda emniyetli olarak kullanılmasını sağlayan yapıda olmasıdır.  

Kuvvet Test Makineleri: Çekme, koparma, kırma testleri yapan makineler için yük hücresi ve kontrol cihazından oluşan tartı setidir.

Aşırı Yük Kontrolü: Asansör vinç gibi sistemlere emniyeti sağlamak için uygulanan yük hücresi ve kontrol cihazından oluşan tartı setidir.

İlgili Ürünler İlgili Çözümler
Yük Hücreleri Explosion Proof
İndikatörler ve Kontrol Cihazları Kuvvet Test Makineleri
  Aşırı Yük Kontrolü

Demir Çelik (Metal)

Demir Çelik Fabrikalarında mal dolaşımının tartılarak yapılması günümüzün en güvenilir kontrol sistemidir. Metal ürünleri tartılarak kontrol edilmesi gereken ürünlerdir, hammadde girişinden başlayarak üretimin tüm aşamalarında ve depolarda çeşitli ağır hizmet tipi tartı aletleri kullanılmalıdır. Fabrikanın giriş ve çıkışlarında taşıt kantarları, depolarında depolarda basküller, kullanılarak fabrikaya giren ve çıkan mallar kontrol altına alınır. Esit tartı aletleri tamamen elektronik kontrollüdür, dışarıdan müdahaleye karşı korunmuştur. Esit tartı aletlerinin diğer endüstriyel elektronik cihazlarla ve bilgisayar sistemleriyle haberleşebilecek altyapısı vardır, bu sayede tartı bilgilerinin fabrika merkezi sistemlerine aktarılması mümkündür. 

Otomatik Uygulamalar

Üretim hatlarında Esit otomatik tartı aletleri kullanılarak işletmede hızlı ve kaliteli üretim sağlanırken ekonomik açıdan önemli avantajlar sağlanır. Üretimin belirli aşamalarında malın taşınma şekline göre kullanılan bantlı kantarlar ve akış kantarları kullanılarak mal taşınırken tartılabilir veya sürekli istenilen aynı miktarda akıtılabilir.

Çözümler

Esit, demir çelik sektörü için ağırlık ölçmeye dayalı müşteriye özel çözümler üretmektedir.

Tank Tartı Sistemleri: Tank veya mixer içinde saklanan malları tartarak ölçen sistemdir. Tankların içindeki mal miktarları uzaktan izlenebilir, tanklara istenilen miktarlarda mal doldurulabilir veya boşaltılabilir.

Dozaj: Tanklardan ve diğer otomatik tartı aletlerinden belirlenmiş miktarlarda alınacak mallarla otomatik olarak yeni bir karışım mal yapılmasıdır.

Üretim Hattı Kontrolü: Üretim yapılan yerlerde belirli aşamalarda tartı bilgilerinin otomatik olarak bilgisayar sistemine aktarılması, bilgisayardan istatistiksel raporlar alınmasıdır.

 

Esit Elektronik Demir Çelik

Tarım/Hayvancılık

Tarım sektöründe mal dolaşımının tartılarak yapılması günümüzün en güvenilir kontrol sistemidir. Tarımsal ürünlerin saklandığı yerlerde Esit taşıt kantarları ve depolarda baskülleri kullanılır. Hayvan besiciliğinde canlı hayvan baskülleri ile hayvanların gelişme durumları kontrol edilebilir. Esit tartı aletleri tamamen elektronik kontrollüdür, dışarıdan müdahaleye karşı korunmuştur. Esit tartı aletlerinin diğer endüstriyel elektronik cihazlarla ve bilgisayar sistemleriyle haberleşebilecek altyapısı vardır, bu sayede tartı bilgilerinin fabrika merkezi sistemlerine aktarılması mümkündür.

Otomatik Uygulamalar

Tahıl, mısır, baklagiller gibi taneli tarım ürünlerinin silolara doldurulması veya boşaltılması sırasında Esit bantlı kantarlar ve akış kantarları kullanılarak mal taşınırken tartılıp hızlı ve güvenilir sonuçlar elde edilirken ekonomik açıdan da önemli avantajlar sağlanır. Fındık gibi büyük miktarlarda ihracat potansiyeli olan ürünler 1000-2000kg kapasiteli torbalama kantarları ile otomatik olarak torbalara doldurulabilir.

 

Çözümler

Esit, tarım sektörü için ağırlık ölçemeye dayalı müşteriye özel çözümler üretmektedir.

Tank Tartı Sistemleri: Tank içinde saklanan katı veya sıvı mallar tartılabilir, tankların içindeki mal miktarları uzaktan izlenebilir, tanklara istenilen miktarlarda mal doldurulabilir veya boşaltılabilir.

Dozaj: Tartılan malı veya aracı elektronik cihazlar vasıtasıyla otomatik olarak tanıyan sistemlerdir.

Üretim Hattı Kontrolü: Fabrikaların çiftçiden tarım ürünü alışlarının tartı bilgileri ile birlikte bilgisayar sistemine aktarılması, bilgisayardan istatistiksel raporlar alınmasıdır.

 

Esit elektronik Hayvancılık ve Tarım

İlgili Ürünler İlgili Çözümler
Endüstriyel Basküller Otomatik Tanıma Sistemleri
Kantar Üretim Hattı Kontrolü
BS Bant Kantarı Tank Tartı Sistemleri
BF Torbalama Kantarı  

Tekstil

Fabrikalarda mal dolaşımının tartılarak yapılması günümüzün en güvenilir kontrol sistemidir. Tekstil sektöründe hammadde girişinden başlayarak üretimin gerekli tüm aşamalarında ve depolarda çeşitli tartı aletleri kullanılmalıdır. Ana giriş ve çıkışta taşıt kantarları, üretim hatlarında ve depolarda basküller, palet baskülleri, tartılı transpalet kullanılarak fabrikaya giren ve çıkan mallar kontrol altına alınabilir.  Esit tartı aletleri tamamen elektronik kontrollüdür, dışarıdan müdahaleye karşı korunmuştur. Esit tartı aletlerinin diğer endüstriyel elektronik cihazlarla ve bilgisayar sistemleriyle haberleşebilecek altyapısı vardır, bu sayede tartı bilgilerinin fabrika merkezi sistemlerine aktarılması mümkündür.

Çözümler

Esit, tekstil sektörü için ağırlık ölçemeye dayalı müşteriye özel çözümler üretmektedir.

Üretim Hattı Kontrolü: Hammadde girişinden başlayarak üretim hattı ve depolamaya kadar tüm aşamalarda tartı bilgilerinin otomatik olarak bilgisayar sistemine aktarılması, bilgisayardan istatistiksel raporlar alınmasıdır.

 

Esit Elektronik Tekstil 

İlgili Ürünler İlgili Çözümler
Endüstriyel Basküller Üretim Hattı Kontrolü
Kantar  

Taşıma/Lojistik

Taşıma ve lojistik sektöründe araçların tartılması, gerek yük miktarlarının bilinmesi gerekse trafikte istiap hadlerine uygunluğu açısından çok önemlidir. Taşıt araçlarının tartılması için genellikle taşıt kantarları kullanılır. Esit ürettiği zengin taşıt kantarı çeşitleriyle kullanıcının çok yönlü taleplerine cevap vermektedir. Esit tartı aletleri tamamen elektronik kontrollüdür, dışarıdan müdahaleye karşı korunmuştur. Esit tartı aletlerinin diğer endüstriyel elektronik cihazlarla ve bilgisayar sistemleriyle haberleşebilecek altyapısı vardır, bu sayede tartı bilgilerinin fabrika merkezi sistemlerine aktarılması mümkündür.

Otomatik Uygulamalar

Esit aks kantarları kullanılarak karayolu ve demiryolu taşıtlarının aks ağırlıklarının kontrolü mal taşınırken tartılarak hızlı ve güvenilir sonuçlar elde edilir. 

Çözümler

Esit, taşıma sektörü için ağırlık ölçemeye dayalı müşteriye özel çözümler üretmektedir.

Araç üzerinde tartma: Aracın kendi kasasında bulunan yükü tartan sistemdir.

Otomatik Tanıma Sistemleri: Tartılan malı veya aracı elektronik cihazlar vasıtasıyla otomatik olarak tanıyan sistemlerdir.

 

Esit Elektronik Taşıma ve Lojistik 

İlgili Ürünler İlgili Çözümler
Endüstriyel Basküller Otomatik Tanıma Sistemleri
Kantar Araç Üzerinde Tartma
RW Çelik Platformlu Demiryolu Vagon Kantarı  
DR Dinamik Demir Yolu Vagon Kantarı  
AR-WIM Sabit Aks Kantarı  

Dozaj

Yeni bir ürün elde etmek için birden fazla malzemenin tartılarak belirlenen oranlarda dozajlanması Esit dozaj sistemleriyle mümkün olabilmektedir. Reçetesi tartı ile oluşturulan tüm ürünlerin imalatı Esit dozaj sistemleri ile hızlı ve kaliteli olarak yapılabilmektedir. Çoğunlukla gıda, hazır beton, kimya ve demir çelik endüstrisinde dozaj sistemleri kullanılır. Dozaj sistemleri proje bazında oluşturulmaktadır. Esit’in kendi bünyesinde bulunan güçlü Ar-Ge kadrosunun oluşturduğu projeler, yine Esit fabrikalarında yapılan üretimle hayat bulmaktadır. Sistemlerde Esit’in ağır hizmet koşullarına uygun endüstriyel tartı aletleri ve tartı malzemeleri ile birlikte piyasadaki en kaliteli donanım kullanılmaktadır.

Esit

Explosion Proof

Tartı aletlerinde kullanılan elektronik cihazların yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı gazların bulunduğu ortamda emniyetli olarak kullanılmasını sağlayan yapıda olması gerekir. Özellikle kimya ve petrokimya sektöründe ex-proof cihazlar ön plana çıkmaktadır. Esit, sertifikalı ex-proof indikatör, bağlantı kutuları, yük hücreleri ve diğer tartı aletleri, kimya ve petrokimya tesislerinde başarı ile kullanılmaktadır. Ayrıca bu sektörlere üretim yapan makine imalatçıları da Esit ex-proof ürünlerini kullanmaktadırlar.
Esit

Sürekli Dozaj

Birden çok otomatik tartı aleti ile ölçülerek taşınan dökme veya akışkan malzemelerin debisinin sürekli ölçülerek yeni bir karışım elde edilmesini sağlayan sistemlerdir. Esit Sürekli Dozaj Sistemleri ile hızlı ve kaliteli üretim yapılır. Çimento ve madencilik sektörlerinde kullanılır. Sürekli Dozaj Sistemleri proje bazında oluşturulmaktadır. Esit’in kendi bünyesinde bulunan güçlü Ar-Ge kadrosunun oluşturduğu projeler, yine Esit fabrikalarında yapılan üretimle hayat bulmaktadır. Sistemlerde Esit’in ağır hizmet koşullarına uygun endüstriyel tartı aletleri ve tartı malzemeleri ile birlikte piyasadaki en kaliteli donanım kullanılmaktadır.
Esit

Üretim Hattı Kontrolü

Üretimin belirli aşamalarında tartı bilgilerinin bilgisayar sistemine aktarılması ile üretim kontrol altına alınabilir. Bu suretle ürünün hammadde halinden son şekline kadar geçirdiği aşamalar değerlendirilir. Sonuç olarak bilgisayardan alınan raporlar doğrultusunda üretime yön verilebilir. Üretim Hattı Kontrolü proje bazında oluşturulmaktadır. Esit’in kendi bünyesinde bulunan güçlü Ar-Ge kadrosunun oluşturduğu projeler, yine Esit fabrikalarında yapılan üretimle hayat bulmaktadır. Sistemlerde Esit’in ağır hizmet koşullarına uygun endüstriyel tartı aletleri ve tartı malzemeleri ile birlikte piyasadaki en kaliteli donanım kullanılmaktadır.
Esit

Araç Üzerinde Tartma

Tanker, kamyon, TIR gibi yük taşıyan araçların kasasına uygulanan elektronik tartı sistemi ile aracın Esit üstündeki yükü tartmayı sağlayan sistemdir. Satıcılardan mal toplamak veya müşterilere dağıtmak üzere çalışan taşıtların işlem anında tartı yapmasını sağlar. Malın yüklendiği veya boşaltıldığı anda bir tartı aleti kullanma ihtiyacını ortadan kaldırdığı için kullanıcılara çok büyük kolaylıklar sağlar. Araç Üzerinde Tartma proje bazında oluşturulmaktadır. Tartı sisteminin uygulanacağı aracın kasasına göre özel tasarlanan sistem, Esit fabrikalarında üretilerek monte edilmektedir. Sistemlerde Esit’in ağır hizmet koşullarına uygun endüstriyel tartı aletleri ve tartı malzemeleri kullanılmaktadır.
Esit

Otomatik Tanıma Sistemleri

Tartılan malı veya aracı elektronik cihazlar vasıtasıyla otomatik olarak tanıyan sistemlerdir. Tanıma şekli işin yapısına ve işletmelerin ihtiyaçlarına göre değişebilmektedir. Otomatik tanıma için genellikle barkod, dokunmalı anahtar, manyetik kart, çipli kart, radyo frekanslı vericiler veya kameralar kullanılmaktadır. Tartılan malzemenin tanınması ile birlikte tartı bilgileri seri bir şekilde otomatik olarak bilgisayar sistemine aktarılır. Tartma sırasında insan müdahalesi söz konusu olmadığı için zamandan tasarruf edilirken güvenilir bir tartma ortamı da sağlanmış olur. Otomatik Tanıma Sistemleri proje bazında oluşturulmaktadır. Esit’in kendi bünyesinde bulunan güçlü Ar-Ge kadrosunun oluşturduğu projeler, yine Esit fabrikalarında yapılan üretimle hayat bulmaktadır. Sistemlerde Esit’in ağır hizmet koşullarına uygun endüstriyel tartı aletleri ve tartı malzemeleri ile birlikte piyasadaki en kaliteli donanım kullanılmaktadır.
Esit

Kuvvet Test Makineleri

Çekme, koparma, darbe, kırma testleri için tasarlanan makinelere, yük hücresi ve kontrol cihazından oluşan bir tartı setinin aplikasyonu ile testler tam elektronik olarak yapılabilir. Tartı sistemi; test makinesinde kuvvetin uygulama (baskı, çekme, kesme) şekline göre ve uygun kapasitede seçilen bir yük hücresi, yük hücresinin makineye aplikasyonu için montaj parçaları ve test sırasında ölçümü yapacak bir ağırlık indikatör ve kontrol cihazından oluşur. Test makinelerinde kullanılan Esit kontrol cihazlarının kopma-kırılma noktalarını gösterme özellikleri vardır. Test sistemlerine ayrıca eklenen diğer ölçme aletleri (uzunluk, sıcaklık vb.) ve bilgisayar ile kontrol tamamen otomatik hale getirilebilmekte grafikler çıkartılabilmektedir. Kuvvet Test Makinelerine uygulanan tartı sistemleri proje bazında oluşturulmaktadır. Esit’in kendi bünyesinde bulunan güçlü Ar-Ge kadrosunun oluşturduğu projeler, yine Esit fabrikalarında yapılan üretimle hayat bulmaktadır. Sistemlerde Esit’in ağır hizmete koşullarına uygun endüstriyel tartı aletleri ve tartı malzemeleri ile birlikte piyasadaki en kaliteli donanım kullanılmaktadır.
Esit

Tank Tartı Sistemleri

Tank Tartı Sistemleri; tank, silo, bunker ve mikser içindeki malları tartarak ölçen sistemlerdir. Tanklara elektronik tartı uygulaması yapılarak içindeki mal miktarları ölçülebildiği gibi uzaktan izlenebilmekte, istenilen miktarlarda mal doldurulup boşaltılabilmektedir. Sistem, tankın durumuna (silindir, köşeli, yatay, dikey gibi) ve ayak sayısına göre ve uygun kapasitede seçilen yük hücreleri, yük hücrelerinin aplikasyonu için montaj parçaları ve ölçümü yapacak bir ağırlık indikatöründen oluşur. Tanklarda kullanılan Esit indikatör ve kontrol cihazlarının diğer endüstriyel cihazlara ve bilgisayarlara bağlanabilme özellikleri vardır. Tankların doğru tartılabilmesi için yük hücreleri üzerinde hiçbir yere temas etmeden durması ve giriş çıkış boru bağlantılarının esnek elemanlar ile tartıyı etkilemeyecek şekilde yapılması gerekir. Silindirik tanklarda 3, dörtgen tanklarda 4 adet ayak olması tercih edilir, tank yapısının buna izin vermediği durumlarda 12 adede kadar ayağı olabilir. Tankın tartılmasında kullanılacak yük hücrelerinin kapasitelerinin belirlenebilmesi için; tankın bir ayağına gelen yük hesabının yapılabilmesi gerekmektedir. Bu sebeple tankın gövde malzemesi, boş ağırlığı, tanka konulacak maksimum ağırlığı ve rüzgar etkisi durumunun bilinmesi gerekir. Sistemin yapısına ve dış etkenlere göre tank tartı sistemlerinde 1/700 ile 1/3000 arasında doğruluk sınıfında ölçüm yapılmaktadır. Tank tartı sisteminden alınacak bilgi, hemen tank yanına monte edilecek göstergeden dijital olarak izlenebilir, 0 – 10V / 4- 20mA analog çıkış veya dijital bilgiye çevrilerek uzak bir noktaya transfer edilebilir. Tank Tartı Sistemleri gerektiğinde proje bazında oluşturulmaktadır. Esit’in kendi bünyesinde bulunan güçlü Ar-Ge kadrosunun oluşturduğu projeler, yine Esit fabrikalarında yapılan üretimle hayat bulmaktadır. Sistemlerde Esit’in ağır hizmete koşullarına uygun endüstriyel tartı aletleri ve tartı malzemeleri ile birlikte piyasadaki en kaliteli donanım kullanılmaktadır.
Esit

Taşıt Kantarları Otomasyonu

Aynı sistem içinde bulunan birden çok kantarın birlikte çalışmasını ve bir merkezden kontrol edilmesini sağlayan sistemdir. Taşıt kantarları kullanımında yoğun trafiği olan fabrikalarda işlerin hızlı ve güvenilir şekilde yürütülebilmesi için bir bilgisayar sistemi oluşturularak boş-dolu tartılarının farklı kantarlarda yapılması sağlanabilir, otomatik tanıma sistemleri ile desteklenebilir, otomatik dolum yapılabilir. Taşıt Kantarları Otomasyonu proje bazında oluşturulmaktadır. Esit’in kendi bünyesinde bulunan güçlü Ar-Ge kadrosunun oluşturduğu projeler, yine Esit fabrikalarında yapılan üretimle hayat bulmaktadır. Sistemlerde Esit’in ağır hizmete koşullarına uygun endüstriyel tartı aletleri ve tartı malzemeleri ile birlikte piyasadaki en kaliteli donanım kullanılmaktadır.
Esit

Aşırı Yük Kontrolü

Asansör ve vinç gibi yükü havaya kaldırarak taşıyan makinelerde güvenlik açısından aşırı yük kontrolü yapılması gereklidir. Bu makinelerde yük hücresi ve kontrol cihazından oluşan bir tartı sistemi kullanılarak ile tam elektronik aşırı yük kontrolü yapılabilir. Tartı sistemi kuvvetin uygulama şekline ve kapasiteye göre seçilen yük hücresi, montaj parçaları ve ağırlık kontrol cihazından oluşur. Aşırı yük kontrolünde kullanılan Esit kontrol cihazlarının yüklenen ağırlığı gösterme özelliği ile birlikte aşırı yük tespit edildiğinde başka bir aleti çalıştırma veya makineyi otomatik olarak durdurma özellikleri de vardır.
Esit

Müşteriye Özel Ürünler

Esit fabrikasında seri ve programlı olarak üretilen standart ürünlerine benzer niteliklerde belirli bir müşterinin istekleri doğrultusunda üretilen yeni ürünlerdir. Müşteriye özel ürünler, bir yük hücresi, indikatör, aksesuar, yazılım veya tartı aleti olabilir. Bu ürünler, müşteri ile yapılan anlaşma doğrultusunda sadece o müşteriye satılabilir. Genellikle yaptığı işte ağırlık, güç, tork ölçme fonksiyonu bulunan makinelerde özel yük hücreleri, ölçme cihazları veya yazılımlar gerekebilmektedir. Burada makinenin yaptığı işin önemi, büyüklüğü veya adedinin çokluğu fiyatın ekonomik oluşunda rol oynar.
Esit

Kuvvet Standardı/Kalibrasyon Makineleri

Kuvvet standardı/kalibrasyon makinesi ISO 376 veya ASTM E74 standardına veya benzer uluslararsı standartlara uygun olarak kuvvet ölçme cihazlarının (kuvvet dönüştürücü, yük hücresi, dinamometre, kuvvet sensörü, ölçme halkası vs) çekme ve basma yönünde kalibrasyonunun yapılmasında referans standard olarak kullanılır. Ayrıca OIML R60 tavsiyelerine göre yük hücrelerinin tip onay testleri için kullanılmaktadır.
Esit