sektörler


Sektörler


Çimento/İnşaat

Çimento fabrikalarında ana giriş ve çıkışta, hammadde güzergâhında ve silo altlarında Esit taşıt kantarları kullanılarak fabrikaya giren ve çıkan mallar kontrol altına alınır. Yoğun trafiği olan fabrikalarda işlerin hızlı, düzenli ve güvenli olarak yürütülmesi için Esit’in özel olarak geliştirdiği otomatik tanıma sistemleri ve taşıt kantarları otomasyon çözümleri kullanılmaktadır.  

Üretim hatlarında Esit otomatik tartı aletleri kullanılarak işletmede hızlı ve kaliteli üretim sağlanırken ekonomik açıdan önemli avantajlar elde edilir. Üretimin belirli aşamalarında malın taşınma şekline göre kullanılan bantlı kantarlar, akış kantarları ve sürekli dozaj sistemleri kullanılarak mal taşınırken tartılabilir veya sürekli istenilen aynı miktarda akıtılabilir. Üretimin son aşamasında çimento torbaları depoya gönderilmeden önce bant üzerinde bantlı kontrol kantarı ile tartılarak eksik fazla olanlar ayrılabilir.

Hazır Beton Fabrikaları

Hazır beton fabrikalarında hammadde girişi ve ürün çıkışı tamamen taşıt kantarları ile kontrol edilmektedir. Hazır beton üretiminde dozaj ve  tank tartı sistemleri Esit tarafından üretilmektedir.

 

İnşaat ve Hafriyat

Büyük yol ve yapı inşaatlarında inşaat alanına giren malzemenin kontrolünde, yapılan hafriyatın ölçülmesinde taşıt kantarlarının önemli bir yeri vardır. Yoğun trafiği olan şantiyelerde işlerin hızlı, düzenli ve güvenli olarak yürütülmesi için Esit’in özel olarak geliştirdiği otomatik tanıma sistemleri ve taşı kantarları otomasyon çözümleri kullanılmaktadır.  

Esit tartı aletleri tamamen elektronik kontrollüdür, dışarıdan müdahaleye karşı korunmuştur. Esit tartı aletlerinin diğer endüstriyel elektronik cihazlarla ve bilgisayar sistemleriyle haberleşebilecek altyapısı vardır, bu sayede tartı bilgilerinin fabrika merkezi sistemlerine aktarılması mümkündür.

Esit Çimento ve İnşaat 

Kimya/Petrokimya

Fabrikalarda mal dolaşımının tartılarak yapılması günümüzün en güvenilir kontrol sistemidir. Kimya maddeleri özellikleri sebebiyle tartılarak kontrol edilmesi gereken ürünlerdir. Hammadde girişinden başlayarak üretimin gerekli tüm aşamalarında ve depolarda çeşitli tartı aletleri kullanılmalıdır.  

Ana giriş ve çıkışta taşıt kantarları, depolarda basküller, palet baskülleri, tartılı transpalet kullanılarak fabrikaya giren ve çıkan mallar kontrol altına alınabilir.  

Esit tartı aletleri tamamen elektronik kontrollüdür, dışarıdan müdahaleye karşı korunmuştur. Esit tartı aletlerinin diğer endüstriyel elektronik cihazlarla ve bilgisayar sistemleriyle haberleşebilecek altyapısı vardır, bu sayede tartı bilgilerinin fabrika merkezi sistemlerine aktarılması mümkündür.

Otomatik Uygulamalar

Üretim hatlarında Esit otomatik tartı aletleri kullanılarak işletmede hızlı ve kaliteli üretim sağlanırken ekonomik açıdan önemli avantajlar elde edilir. Üretimin belirli aşamalarında malın taşınma şekline göre bantlı kantarlar veya akış kantarları kullanılarak mal taşınırken tartılabilir veya sürekli istenilen aynı miktarda akıtılabilir. Üretimin son aşamasında torbalama kantarları ile mallar otomatik olarak torbalara doldurabilir; torbalanmış ve paketlenmiş ambalajlar depoya gönderilmeden önce bant üzerinde bantlı kontrol kantarı ile tartılarak eksik/fazla olanlar ayrılabilir.

Çözümler

Esit, kimya sektörü için ağırlık ölçemeye dayalı müşteriye özel çözümler üretmektedir.  

Tank Tartı Sistemleri: Tank veya mikser içinde saklanan malları tartarak ölçen sistemdir. Tankların içindeki mal miktarları uzaktan izlenebilir, tanklara istenilen miktarlarda mal doldurulabilir veya boşaltılabilir.  

Dozaj: Tanklardan ve diğer otomatik tartı aletlerinden belirlenmiş miktarlarda alınacak mallarla otomatik olarak yeni bir karışım mal yapılmasıdır.  

Üretim Hattı Kontrolü: Üretim yapılan yerlerde belirli aşamalarda tartı bilgilerinin otomatik olarak bilgisayar sistemine aktarılması, bilgisayardan istatistiksel raporlar alınmasıdır.  

Patlamaya Karşı Koruma (Explosion Proof): Tartı aletlerinde kullanılan elektronik cihazların yanıcı, parlayıcı, patlayıcı gazların bulunduğu ortamda emniyetli olarak kullanılmasını sağlayan yapıda olmasıdır.

 

Esit Elektrink Kimya ve Petrokimya

İlgili Ürünler İlgili Çözümler
Endüstriyel Basküller Dozaj
Kantar Üretim Hattı Kontrolü
BS Bant Kantarı Tank Tartı Sistemleri
BF Torbalama Kantarı Explosion Proof

Gıda

Fabrikalarda mal dolaşımının tartılarak yapılması günümüzün en güvenilir kontrol sistemidir. Gıda maddeleri özellikleri sebebiyle tartılarak kontrol edilmesi gereken ürünlerdir. Hammadde girişinden başlayarak üretimin gerekli tüm aşamalarında ve depolarda çeşitli tartı aletleri kullanılmalıdır.  

Ana giriş ve çıkışta taşıt kantarları, depolarda basküller, palet baskülleri, tartılı transpalet ve monoray basküller kullanılarak fabrikaya giren ve çıkan mallar kontrol altına alınabilir.  

Esit tartı aletleri tamamen elektronik kontrollüdür, dışarıdan müdahaleye karşı korunmuştur. Esit tartı aletlerinin diğer endüstriyel elektronik cihazlarla ve bilgisayar sistemleriyle haberleşebilecek altyapısı vardır, bu sayede tartı bilgilerinin fabrika merkezi sistemlerine aktarılması mümkündür.

Otomatik Uygulamalar

Üretim hatlarında Esit otomatik tartı aletleri kullanılarak işletmede hızlı ve kaliteli üretim sağlanırken ekonomik açıdan önemli avantajlar elde edilir. Üretimin belirli aşamalarında malın taşınma şekline göre bantlı kantarlar veya akış kantarları kullanılarak mal taşınırken tartılabilir veya sürekli istenilen aynı miktarda akıtılabilir. Üretimin son aşamasında torbalama kantarları ile mallar otomatik olarak torbalara doldurabilir; torbalanmış ve paketlenmiş ambalajlar depoya gönderilmeden önce bant üzerinde bantlı kontrol kantarı ile tartılarak eksik/fazla olanlar ayrılabilir.

Çözümler

Esit, gıda sektörü için ağırlık ölçemeye dayalı müşteriye özel çözümler üretmektedir.  

Tank Tartı Sistemleri: Tank içinde saklanan katı veya sıvı mallar tartılabilir, tankların içindeki mal miktarları uzaktan izlenebilir, tanklara istenilen miktarlarda mal doldurulabilir veya boşaltılabilir.  

Dozaj: Tanklardan ve/veya diğer otomatik tartı aletlerinden istenilen miktarlarda alınacak mallarla otomatik olarak yeni bir karışım yapılmasıdır.  

Üretim Hattı Kontrolü: Hammadde girişinden başlayarak üretim hattı ve depolamaya kadar tüm aşamalarda tartı bilgilerinin otomatik olarak bilgisayar sistemine aktarılması, bilgisayardan istatistiksel raporlar alınmasıdır. 

Esit elektronik Gıda sektörü

İlgili Ürünler İlgili Çözümler
Endüstriyel Basküller Dozaj
Kantar Üretim Hattı Kontrolü
BS Bant Kantarı Tank Tartı Sistemleri
BF Torbalama Kantarı  

Madencilik

Maden, kömür, taş ocaklarında ve büyük çaplı hafriyat işlerinde Esit taşıt kantarları kullanılarak çıkarılan mallar kontrol altına alınır. Madencilik sektöründe mal dolaşımının tartılarak yapılması günümüzün en güvenilir kontrol sistemidir.  

Esit tartı aletleri tamamen elektronik kontrollüdür, dışarıdan müdahaleye karşı korunmuştur. Esit tartı aletlerinin diğer endüstriyel elektronik cihazlarla ve bilgisayar sistemleriyle haberleşebilecek altyapısı vardır, bu sayede tartı bilgilerinin fabrika merkezi sistemlerine aktarılması mümkündür.

Otomatik Uygulamalar  

Maden ocaklarından çıkartılan malın konveyör bantlarıyla taşındığı yerlerde bantlı kantarlar kullanılarak taşınan malın miktarı ölçülebilir.  

Çözümler  

Maden ocaklarından çıkarılan malın müteahhit vasıtasıyla taşındığı işlerde işlerin hızlı, düzenli ve güvenli olarak yürütülmesi için Esit’in özel olarak geliştirdiği çözümler vardır.  

Taşıt Kantarları Otomasyonu: Aynı sistem içinde bulunan birden çok kantarın birlikte çalışmasını sağlayan ve bir merkezden kontrol edilebilen sistemdir.  

Otomatik Tanıma Sistemleri: Tartılan malı veya aracı elektronik cihazlar vasıtasıyla otomatik olarak tanıyan sistemlerdir.  

Sürekli Dozaj: Dökme veya akışkan malzemelerin debisinin sürekli ölçülerek yeni bir karışım elde edilmesini sağlayan sistemlerdir.

Esit Elektronik Madencilik

İlgili Ürünler İlgili Çözümler
Kantar Sürekli Dozaj
BS Bant Kantarı Otomatik Tanıma Sistemleri
  Taşıt Kantarları Otomasyonu

Makine

Esit yük hücreleri, yük hücresi montaj kitleri, indikatörler,kontrol cihazları ve aksesuarları ağırlık ve kuvvet ölçümü içeren çeşitli makinelerde yardımcı ürün olarak kullanılırlar. Bu makinelere örnek olarak ambalaj makinelerini, test makinelerini, ağırlık ölçebilen taşıma makinelerini, beton tesislerini, asfalt tesislerini ve yem üretim tesislerini verebiliriz. Esit tartı malzemeleri kullanılarak üretilen makine ve sistemler, Esit’in bilinir yüksek kalitesi, teknik destek gücü, bol yedek parça ve tamir servis olanakları sayesinde tercih edilirler.  

Esit tartı aletleri tamamen elektronik kontrollüdür, dışarıdan müdahaleye karşı korunmuştur. Esit tartı aletlerinin diğer endüstriyel elektronik cihazlarla ve bilgisayar sistemleriyle haberleşebilecek altyapısı vardır, bu sayede tartı bilgilerinin fabrika merkezi sistemlerine aktarılması mümkündür.  

Çözümler  

Alev Sızdırmazlık (Explosion Proof): Tartı aletlerinde kullanılan elektronik cihazların yanıcı, parlayıcı, patlayıcı gazların bulunduğu ortamda emniyetli olarak kullanılmasını sağlayan yapıda olmasıdır.  

Kuvvet Test Makineleri: Çekme, koparma, kırma testleri yapan makineler için yük hücresi ve kontrol cihazından oluşan tartı setidir.

Aşırı Yük Kontrolü: Asansör vinç gibi sistemlere emniyeti sağlamak için uygulanan yük hücresi ve kontrol cihazından oluşan tartı setidir.

İlgili Ürünler İlgili Çözümler
Yük Hücreleri Explosion Proof
İndikatörler ve Kontrol Cihazları Kuvvet Test Makineleri
  Aşırı Yük Kontrolü

Demir Çelik (Metal)

Demir Çelik Fabrikalarında mal dolaşımının tartılarak yapılması günümüzün en güvenilir kontrol sistemidir. Metal ürünleri tartılarak kontrol edilmesi gereken ürünlerdir, hammadde girişinden başlayarak üretimin tüm aşamalarında ve depolarda çeşitli ağır hizmet tipi tartı aletleri kullanılmalıdır. Fabrikanın giriş ve çıkışlarında taşıt kantarları, depolarında depolarda basküller, kullanılarak fabrikaya giren ve çıkan mallar kontrol altına alınır. Esit tartı aletleri tamamen elektronik kontrollüdür, dışarıdan müdahaleye karşı korunmuştur. Esit tartı aletlerinin diğer endüstriyel elektronik cihazlarla ve bilgisayar sistemleriyle haberleşebilecek altyapısı vardır, bu sayede tartı bilgilerinin fabrika merkezi sistemlerine aktarılması mümkündür. 

Otomatik Uygulamalar

Üretim hatlarında Esit otomatik tartı aletleri kullanılarak işletmede hızlı ve kaliteli üretim sağlanırken ekonomik açıdan önemli avantajlar sağlanır. Üretimin belirli aşamalarında malın taşınma şekline göre kullanılan bantlı kantarlar ve akış kantarları kullanılarak mal taşınırken tartılabilir veya sürekli istenilen aynı miktarda akıtılabilir.

Çözümler

Esit, demir çelik sektörü için ağırlık ölçmeye dayalı müşteriye özel çözümler üretmektedir.

Tank Tartı Sistemleri: Tank veya mixer içinde saklanan malları tartarak ölçen sistemdir. Tankların içindeki mal miktarları uzaktan izlenebilir, tanklara istenilen miktarlarda mal doldurulabilir veya boşaltılabilir.

Dozaj: Tanklardan ve diğer otomatik tartı aletlerinden belirlenmiş miktarlarda alınacak mallarla otomatik olarak yeni bir karışım mal yapılmasıdır.

Üretim Hattı Kontrolü: Üretim yapılan yerlerde belirli aşamalarda tartı bilgilerinin otomatik olarak bilgisayar sistemine aktarılması, bilgisayardan istatistiksel raporlar alınmasıdır.

 

Esit Elektronik Demir Çelik

 

 

 

Tarım/Hayvancılık

Tarım sektöründe mal dolaşımının tartılarak yapılması günümüzün en güvenilir kontrol sistemidir. Tarımsal ürünlerin saklandığı yerlerde Esit taşıt kantarları ve depolarda baskülleri kullanılır. Hayvan besiciliğinde canlı hayvan baskülleri ile hayvanların gelişme durumları kontrol edilebilir. Esit tartı aletleri tamamen elektronik kontrollüdür, dışarıdan müdahaleye karşı korunmuştur. Esit tartı aletlerinin diğer endüstriyel elektronik cihazlarla ve bilgisayar sistemleriyle haberleşebilecek altyapısı vardır, bu sayede tartı bilgilerinin fabrika merkezi sistemlerine aktarılması mümkündür.

Otomatik Uygulamalar

Tahıl, mısır, baklagiller gibi taneli tarım ürünlerinin silolara doldurulması veya boşaltılması sırasında Esit bantlı kantarlar ve akış kantarları kullanılarak mal taşınırken tartılıp hızlı ve güvenilir sonuçlar elde edilirken ekonomik açıdan da önemli avantajlar sağlanır. Fındık gibi büyük miktarlarda ihracat potansiyeli olan ürünler 1000-2000kg kapasiteli torbalama kantarları ile otomatik olarak torbalara doldurulabilir.

 

Çözümler

Esit, tarım sektörü için ağırlık ölçemeye dayalı müşteriye özel çözümler üretmektedir.

Tank Tartı Sistemleri: Tank içinde saklanan katı veya sıvı mallar tartılabilir, tankların içindeki mal miktarları uzaktan izlenebilir, tanklara istenilen miktarlarda mal doldurulabilir veya boşaltılabilir.

Dozaj: Tartılan malı veya aracı elektronik cihazlar vasıtasıyla otomatik olarak tanıyan sistemlerdir.

Üretim Hattı Kontrolü: Fabrikaların çiftçiden tarım ürünü alışlarının tartı bilgileri ile birlikte bilgisayar sistemine aktarılması, bilgisayardan istatistiksel raporlar alınmasıdır.

 

Esit elektronik Hayvancılık ve Tarım

İlgili Ürünler İlgili Çözümler
Endüstriyel Basküller Otomatik Tanıma Sistemleri
Kantar Üretim Hattı Kontrolü
BS Bant Kantarı Tank Tartı Sistemleri
BF Torbalama Kantarı  

Tekstil

Fabrikalarda mal dolaşımının tartılarak yapılması günümüzün en güvenilir kontrol sistemidir. Tekstil sektöründe hammadde girişinden başlayarak üretimin gerekli tüm aşamalarında ve depolarda çeşitli tartı aletleri kullanılmalıdır. Ana giriş ve çıkışta taşıt kantarları, üretim hatlarında ve depolarda basküller, palet baskülleri, tartılı transpalet kullanılarak fabrikaya giren ve çıkan mallar kontrol altına alınabilir.  Esit tartı aletleri tamamen elektronik kontrollüdür, dışarıdan müdahaleye karşı korunmuştur. Esit tartı aletlerinin diğer endüstriyel elektronik cihazlarla ve bilgisayar sistemleriyle haberleşebilecek altyapısı vardır, bu sayede tartı bilgilerinin fabrika merkezi sistemlerine aktarılması mümkündür.

Çözümler

Esit, tekstil sektörü için ağırlık ölçemeye dayalı müşteriye özel çözümler üretmektedir.

Üretim Hattı Kontrolü: Hammadde girişinden başlayarak üretim hattı ve depolamaya kadar tüm aşamalarda tartı bilgilerinin otomatik olarak bilgisayar sistemine aktarılması, bilgisayardan istatistiksel raporlar alınmasıdır.

 

Esit Elektronik Tekstil 

İlgili Ürünler İlgili Çözümler
Endüstriyel Basküller Üretim Hattı Kontrolü
Kantar  

Taşıma/Lojistik

Taşıma ve lojistik sektöründe araçların tartılması, gerek yük miktarlarının bilinmesi gerekse trafikte istiap hadlerine uygunluğu açısından çok önemlidir. Taşıt araçlarının tartılması için genellikle taşıt kantarları kullanılır. Esit ürettiği zengin taşıt kantarı çeşitleriyle kullanıcının çok yönlü taleplerine cevap vermektedir. Esit tartı aletleri tamamen elektronik kontrollüdür, dışarıdan müdahaleye karşı korunmuştur. Esit tartı aletlerinin diğer endüstriyel elektronik cihazlarla ve bilgisayar sistemleriyle haberleşebilecek altyapısı vardır, bu sayede tartı bilgilerinin fabrika merkezi sistemlerine aktarılması mümkündür.

Otomatik Uygulamalar

Esit aks kantarları kullanılarak karayolu ve demiryolu taşıtlarının aks ağırlıklarının kontrolü mal taşınırken tartılarak hızlı ve güvenilir sonuçlar elde edilir. 

Çözümler

Esit, taşıma sektörü için ağırlık ölçemeye dayalı müşteriye özel çözümler üretmektedir.

Araç üzerinde tartma: Aracın kendi kasasında bulunan yükü tartan sistemdir.

Otomatik Tanıma Sistemleri: Tartılan malı veya aracı elektronik cihazlar vasıtasıyla otomatik olarak tanıyan sistemlerdir.

 

Esit Elektronik Taşıma ve Lojistik 

İlgili Ürünler İlgili Çözümler
Endüstriyel Basküller Otomatik Tanıma Sistemleri
Kantar Araç Üzerinde Tartma
RW Çelik Platformlu Demiryolu Vagon Kantarı  
DR Dinamik Demir Yolu Vagon Kantarı  
AR-WIM Sabit Aks Kantarı  
Esit 444 Tel