ürünler torbalama kantarları bbf

esit BBF
BBF

Açıklama
BigBag Torbalama Kantarı 500-2000 kg


İncele

Esit 444 Tel