ürünler taşıt kantarları demiryolu vagon kantarları

esit RW
RW

Açıklama
Çukurlu Vagon Kantarı (Tek veya Çift Kefeli) 120-240 t


İncele

esit RW-P
RW-P

Açıklama
Çukursuz Tip Vagon Kantarı (Tek veya Çift Kefeli) 120-240 t


İncele

Esit 444 Tel