ürünler endüstriyel basküller

esit PS 3-100 kg Tezgah Üstü Baskül
PS 3-100 kg Tezgah Üstü Baskül

Açıklama
Tek Yük Hücreli Tezgah Üstü Baskül 3-6-15-30-60-100 kg


İncele

esit PS 150-600 kg Baskül
PS 150-600 kg Baskül

Açıklama
Tek Yük Hücreli Baskül 150-300-600 kg


İncele

esit PM Monoblok Baskül
PM Monoblok Baskül

Açıklama
Monoblok Baskül 600-1500 kg


İncele

esit PC Klasik Baskül
PC Klasik Baskül

Açıklama
Klasik Baskül 2-3-6-10-20 t


İncele

esit PL Platform Tipi Baskül
PL Platform Tipi Baskül

Açıklama
Platform Tipi Baskül 300-600-1500 kg


İncele

esit PU Palet Baskülü
PU Palet Baskülü

Açıklama
Palet Baskülü 1500-3000 kg


İncele

esit RL Rulo Baskülü
RL Rulo Baskülü

Açıklama
Rulo Baskülü 30000 kg


İncele

esit IBS Demirci Baskülü
IBS Demirci Baskülü

Açıklama
Demirci Baskülü 6000-15000 kg


İncele

esit CT Konteyner Baskülü
CT Konteyner Baskülü

Açıklama
Konteyner Baskülü 40000 kg


İncele

esit WTD Kablosuz Vinç Kantarı
WTD Kablosuz Vinç Kantarı

Açıklama
Kablosuz Vinç Kantarı 5000 kg


İncele

esit MR Monoray Baskül
MR Monoray Baskül

Açıklama
Monoray Baskül 600-1500 kg


İncele

esit CH Canlı Hayvan Baskülü
CH Canlı Hayvan Baskülü

Açıklama
Canlı Hayvan Baskülü 1500 kg


İncele

esit TT Tartılı Transpalet
TT Tartılı Transpalet

Açıklama
Tartılı Transpalet 2000 kg


İncele

esit WEIGHFLY Portatif Uçak Tartım Kantarı
WEIGHFLY Portatif Uçak Tartım Kantarı

Açıklama
Portatif Uçak Tartım Kantarı 600 kg


İncele

esit Whipchip
Whipchip

Açıklama
Whipchip


İncele

esit AWS Hava Aracı Tartım Sistemi
AWS Hava Aracı Tartım Sistemi

Açıklama
Hava Aracı Tartım Sistemi


İncele

Baskül satın alırken kullanım amacına en uygun olanı seçmek için aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.
Kapasite: Normal şartlarda tartılacak en büyük ağırlıktan fazla bir kapasite seçilmelidir. Ancak kapasite ile hassasiyet arasında bir orantı olduğu göz önünde tutularak en büyük ağırlığa karşılık tartı aletinin verdiği hassasiyet değerlendirilmelidir. Tartı aletinin hassasiyeti hata=taksimat oranına bakılarak anlaşılır. Ticari onaylı tartı aletlerinde hata ve taksimat oranı maksimum kapasitenin 1/3000’idir. Değerli malların tartımında en küçük ambalajın ağırlığına uygun bir kapasite seçilmelidir. Gerekiyorsa farklı kapasitelerde birden fazla baskül alınmalıdır.
Platform: Satın alınacak baskül platformunun tartılacak malın fiziksel ölçülerine uygun olması gerekir. Tartılacak malın platformun dışına taşması istenmeyen durumdur, dengesiz yükleme ve başka şeylerle temas durumunda hatalı tartım yapılabilir. Platform malzemesinin ortama ve tartılacak mala uygun olması gerekir. Bir özellik gerektirmeyen yerler için boyalı, dış ortamda kullanım için veya korozyon yapan maddeler ve gıda maddeleri tartımı için galvaniz kaplama veya paslanmaz çelik seçilmelidir. Aynı şekilde yük hücrelerinin de baskülün kullanıldığı yere uygun olması gerekir. Korozif maddelerin tartıldığı veya hijyen ortamda yük hücrelerinin paslanmaz çelik olması tercih edilmelidir, patlayıcı gazların bulunduğu ortamda ex-proof yük hücreleri olmalıdır. Üzerine araç çıkarılacaksa yere gömme veya rampalı seçenekleri göz önünde tutulmalıdır. Sadece palet tartılacaksa taşınabilen U platform veya transpalet baskülü, canlı hayvan tartılacaksa kafesli platform, asılarak tartılacaksa monoray modelleri değerlendirilmelidir.İndikatör: Bütün elektronik baskül indikatörlerinin ağırlık göstergesi, sıfırlama ve dara alma fonksiyonları vardır. Ancak bunun dışında; parça sayma, ek gösterge, otomatik dara, otomatik sıfırlama, ayrı ürün kodlama, yazıcıya bağlanabilme, bilgisayara bağlanabilme, diğer elektronik aygıtlara bağlanabilme gibi birçok özellikler aranabilir. Kullanım ortamına göre suya, toza, darbelere dayanıklı, şayet yanıcı patlayıcı gazların bulunduğu ortamda kullanılacak ise ex proof kutulu indikatörler tercih edilmelidir.
Yasal Metroloji: Kullanıcı satın alacağı baskülün ticari onaylı durumunu bilmelidir. Yasalara göre, alım satım işlerinde kullanılacak basküller ticari onaylı olmalıdır, ticari onaylı olmayan basküller alım satım işlerinde kullanılamazlar. Ticari onaylı basküller, yasal metroloji kurallarına tabidirler ve ilk kullanımdan önce test edilerek doğrulukları mühür ile kontrol altına alınmak zorundadır. Ticari onaylı basküllerin ilk testleri genelde imalatçı tarafından yapılarak kullanıcıya teslim edilir. Bundan sonra mühürlerinin korunması ve iki yılda bir periyodik kontrollerin yapılmasından yasal olarak kullanıcı sorumludur. Baskül, alım satım işlerinde kullanılmıyorsa yasal metroloji kapsamına girmez ve üzerinde taşıdığı etiketle bu durumu işaretlenir. Örneğin bir imalatçının üretim esnasında bazı maddeleri tartarak karıştırdığı baskül alım satımda kullanılmamaktadır ve yasal metroloji kapsamına girmez. Ticari onaylı olmayan basküllerin periyodik kontrolü zorunlu değildir.

Esit 444 Tel