Haberler OTOMATİK TARTI ALETLERİ


OTOMATİK TARTI ALETLERİ

OTOMATİK TARTI ALETLERİ

15.10.2009 00:00 Bantlı taşıyıcılar dökme bir malzemenin kütlesini sistematik olarak parçalara bölmeden, bandı durdurmadan ölçen ve sürekli toplam olarak tartan basküller , otomatik tartı aletleri sınıfına girer. Otomatik tartı aletleri, tartım işlemini, bir operatörün müdahalesi olmadan yerine getiren ve prosesin otomatik karar vermesine girdi sağlayan aygıtlar olarak tanımlanmaktadır. Bu konuda ülkemizde 2009 yılı başında yeni Avrupa mevzuatı (2004/22/AT) yürürlüğe girmiştir. Ölçü aletleri direktifi (2004/22/AT) kapsamında EK MI-006 da Otomatik tartı aletleri başlığı altında Sürekli (kesintisiz) toplayıcı olarak anılmaktadır. Aynı ekin 5. bölümünde bu tartı aletlerine ait özel gerekler anlatılmıştır. AT Tip İncelemesi : Tartı aletinin 2004/22/AT direktifi hükümlerine göre üretildiğinin test edilmesi,muayene edilmesi ve/veya belgelenmesini, AT İlk Muayenesi : Tartı aletinin 2004/22/AT direktifi hükümlerine göre onaylanmış tipe uyup uymadığının kontrol edilerek CE işareti ve ek metroloji işaretleriyle işaretlenmesi işlemini, Uygunluk Değerlendirilmesi : Tartı aletinin 2004/22/AT direktifi hükümlerine göre uygunluğun test edilmesi,muayene edilmesi ve/veya belgelendirilmesine ilişkin her türlü faaliyeti ifade eder. Direktifin 9 uncu maddesine göre “ Bir ölçü aletinin temel gereklere ilişkin uygunluk değerlendirmesi, imalatçının ölçü aletine özgü ekte listelenen uygunluk değerlendirmesi prosedürleri arasından seçeceği birinin uygulanması ile yerine getirilir.” Bu Prosedürler ile ilgili uygunluk değerlendirme modülleri, EK-A ile EK-H1 arasında tanımlanmıştır. Bant kantarları yukarıda kısa bir özeti verilen mevzuata göre devreye alınmalıdır. .
Anahtar Kelimeler: